Bostadsrättsföreningen Smygehus Havsbad

Skåne län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Trelleborg och Bostadsrättsföreningen Smygehus Havsbad är ett av dem. Skåne län är ett stort län där det finns många företag där och Bostadsrättsföreningen Smygehus Havsbad är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Smygehus Havsbad är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Smygehus Havsbad är ett Bostadsrättsförening och skapades 1978-10-24. Det finns flera olika företag i Skåne län som är ett stort län. Trelleborg där företaget finns i jobbar för att företag som Bostadsrättsföreningen Smygehus Havsbad ska trivas.

Bostadsrättsföreningen Smygehus Havsbad är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 1994-01-01. I Trelleborg så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att åt sina medlemmar upplåta bostäder eller andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid, förvalta föreningens fasta och lösa egendom samt i övrigt främja sina medlemmars gemensamma intressen. Medlems rätt inom föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt eller av föreningen upplåten andel av bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Smygehus Havsbad är momsregistrerat och det har de varit sedan 1991-01-01.

Idag är Bostadsrättsföreningen Smygehus Havsbad och det finns flera företag som är det idag i Trelleborg.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Smygehus Havsbad så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 040-150154.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna eller en av dem i förening med -Isberg, Jarl Axel Christer.

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Smygehus Havsbad är Isberg, Jarl Axel Christer som är född 1948 och har titeln Extern firmatecknare, Gunnarsson, Mats Evert som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Hallberg, Berit Anita som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Krook, Kenneth Birger som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Leif Jörgen som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Simonsson, Christina som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamotBerg, Martin Gustav Lennart som är född 1976 och har titeln Suppleant, Frantz, Leena Mirjami som är född 1947 och har titeln Suppleant, Petersson, Bo Ulf som är född 1962 och har titeln Suppleant.

Bostadsrättsföreningen Smygehus Havsbad har 716406-8608 som sitt organisationsnummer.