HSB Bostadsrättsförening Blåklinten i Anderslöv

Skåne län

Information

I Trelleborg finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSB Bostadsrättsförening Blåklinten i Anderslöv. Det finns flera företag som liknar HSB Bostadsrättsförening Blåklinten i Anderslöv i Skåne län. Trelleborg är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 1980-12-11 så har HSB Bostadsrättsförening Blåklinten i Anderslöv varit registrerat. Idag är HSB Bostadsrättsförening Blåklinten i Anderslöv och det finns fler företag som är det i Trelleborg.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Blåklinten i Anderslöv så kan man gör det genom att posta ett brev till Hedg. 12 A, 231 70, Anderslöv. Vi ni istället prata med HSB Bostadsrättsförening Blåklinten i Anderslöv så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Fransson, Mikael Åke Robert som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Frick, Karl Anders Evald som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Holm, Astrid Marie Helén som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Schoug, Lars Mikael som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Sonn, Helle Pia som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Wedeberg, Lars Erik Mattias som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamotFors, Pernilla Birgitta som är född 1969 och har titeln Suppleant, Garratt, Lars Bertil som är född 1955 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Frick, Karl Anders Evald -Holm, Astrid Marie Helén -Schoug, Lars Mikael -Sonn, Helle Pia .

HSB Bostadsrättsförening Blåklinten i Anderslöv har 716407-0018 som sitt organisationsnummer.