Bostadsrättsföreningen Slussgården 34 Trelleborg

Skåne län

Information

I Trelleborg finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Slussgården 34 Trelleborg. Det finns flera verksamheter som liknar Bostadsrättsföreningen Slussgården 34 Trelleborg i Skåne län. Trelleborg är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 1987-05-21 så har Bostadsrättsföreningen Slussgården 34 Trelleborg varit registrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Slussgården 34 Trelleborg och det finns fler verksamheter som är det i Trelleborg.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Slussgården 34 Trelleborg så kan man gör det genom att posta ett brev till Lycko Pers v. 9 D, 231 64, Trelleborg. Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Slussgården 34 Trelleborg så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Granström, Kerstin Inga-Lena som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Nils Bertil som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Ulf Lennart Christian som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Bengtsson, Marie Jessica som är född 1975 och har titeln Suppleant, Larsson, Eva Elisabeth som är född 1961 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Bostadsrättsföreningen Slussgården 34 Trelleborg har 716438-4625 som sitt organisationsnummer.