HSB Bostadsrättsförening Änghög i Trelleborg

Skåne län

Information

Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB Bostadsrättsförening Änghög i Trelleborg vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Trelleborg så är HSB Bostadsrättsförening Änghög i Trelleborg ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Skåne län så finns det ännu fler.

Trelleborg arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Trelleborg och i Skåne län. Redan 1988-02-04 så skapades HSB Bostadsrättsförening Änghög i Trelleborg och bolaget är har ej F-skattsedel.

716438-5903 är organisationsnummret för bolaget som finns i Trelleborg.

Just nu är HSB Bostadsrättsförening Änghög i Trelleborg och det finns många bolag som är i Skåne län

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Änghög i Trelleborg så går det att nå dem via telefon på fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Göransson, Bo Leif Erling -Karlsson, Jan Arne Ingvar -Kellander, Ingrid Marianne -Nilsson, Eivor Maria

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB Bostadsrättsförening Änghög i Trelleborg är Göransson, Bo Leif Erling som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Jan Arne Ingvar som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Kellander, Ingrid Marianne som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Eivor Maria som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Nordquist, Viggo Evert som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, Kyröläinen, Kalevi Pellervo som är född 1934 och har titeln SuppleantPersson, Barbro Carin Elisabet som är född 1945 och har titeln Suppleant, .