Bostadsrättsföreningen Trehörningen

Skåne län

Information

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för per- manent boende samt lokaler åt medlemmarna för nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrätts- havare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Bostadsrättsföreningen Trehörningen vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Trelleborg så är Bostadsrättsföreningen Trehörningen ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Skåne län så finns det ännu fler.

Trelleborg arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Trelleborg och i Skåne län. Redan 1956-03-15 så skapades Bostadsrättsföreningen Trehörningen och bolaget är har ej F-skattsedel.

747000-0303 är organisationsnummret för bolaget som finns i Trelleborg.

Just nu är Bostadsrättsföreningen Trehörningen och det finns många bolag som är i Skåne län

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Trehörningen så går det att nå dem via telefon på 0410-52915 fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Följande personer är på något sätt aktiva inom Bostadsrättsföreningen Trehörningen är Nilsson, Bengt-Olof Torsten som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Linus Olle Daniel som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Tosic, Tomislav som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Eeva Johanna som är född 1978 och har titeln Suppleant, Tobiaeson, Tyra Signe Viola som är född 1929 och har titeln Suppleant, .