Bostadsrättsföreningen Juristen

Skåne län

Information

I Skåne län så finns Bostadsrättsföreningen Juristen. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som verksamheten ligger i är Trelleborg här finns det många olika Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Juristen tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Skåne län. Trelleborg jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Skåne län gör att bolag trivs där.

Bostadsrättsföreningen Juristen är ej momsregistretat och har organisationsnummer 747000-0360.

Vill man komma i kontakt med verksamheten så kan man nå dem via telefon: 0410-56500 alternativt besöka eller skicka post till Bostadsrättsföreningen Juristen på följande adress Frans Malmrosg. 43, 231 54, Trelleborg.

Bostadsrättsföreningen Juristen är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Bostadsrättsföreningen Juristen så sitter följande personer i styrelsen: , , , , Eriksson, Per Olof som är född 1979 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.