Bostadsrättsföreningen Romulus

Skåne län

Information

Bostadsrättsföreningen Romulus är ett av många bolag som finns i Trelleborg. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Romulus finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Romulus som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1933-03-31.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Hansag. 3, 231 42, Trelleborg. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Romulus så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0410-10190.

Trelleborg arbetar för att bolag som Bostadsrättsföreningen Romulus ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Romulus. Det finns flera bolag i Skåne län.

Att efter inköp av södra mellantomten vid Hansagatan i kvarteret Romulus i Trelleborg, å tomten uppföra bostadshus, där åt med- lemmarna upplåta bostäder eller andra lägenheter under nyttjande- rätt för obegränsad tid samt eventuellt uthyra i fastigheten varande övriga utrymmen.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Romulus är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Romulus och det är följande personer, Larsson, Linda Helena som är född 1983 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Per Anders Roland som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Thörn, Vagn Patrick Kjärulff Falck som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Leif Åke som är född 1946 och har titeln Suppleant, Magnusson, Bernice Jeanette R som är född 1985 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Romulus är 747000-0451.