Bostadsrättsföreningen Ripahejdan nr 1

Skåne län

Information

Bostadsrättsföreningen Ripahejdan nr 1 hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Trelleborg som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Ripahejdan nr 1 finns. I Trelleborg så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Skåne län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Ripahejdan nr 1 tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Ripahejdan nr 1 har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Ripahejdan nr 1 så kan ni göra det genom att skicka er post till Engelbrektsg. 20, 231 53, Trelleborg men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0410-10190.

Trelleborg arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler verksamheter.

Bostadsrättsföreningen Ripahejdan nr 1 har idag 747000-0535 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Hansson, Stig Yngve -Olsson, Ingrid Margareta är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Ripahejdan nr 1

Att förvärva och besitta tomten nr 1 i kvarteret Ripahejdan vid Engelbrektsgatan 20, Trelleborg, för att däri åt sina medlemmar upplåta bostäder under nyttjanderätt för obegränsad tid.

I Bostadsrättsföreningen Ripahejdan nr 1 så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Hansson, Stig Yngve som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansson, Åsa Marie som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Ingrid Margareta som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansson, Kjell Ingvar som är född 1935 och har titeln Suppleant, Nyberg, Claes Thomas som är född 1969 och har titeln Suppleant, .