Bostadsrättsföreningen Solborgen

Skåne län

Information

Bostadsrättsföreningen Solborgen är ett företag som finns i Trelleborg. I Bostadsrättsföreningen Solborgen finns det lite olika personer som är förknippade och det är Juca, Tomi som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Olofsson, Emma Christina som är född 1986 och har titeln Ordinarie ledamot, Olofsson, Linda Therése som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Wiege, Nils Fredrik som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Juca, Zorka som är född 1939 och har titeln Suppleant, Mäkinen, Juha Pekka som är född 1962 och har titeln SuppleantTollefsen, Margit Lilian som är född 1927 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Solborgen så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Solborgen på telefon 0410-43830.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Solborgen av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Solborgen är ett av många företag som finns i Skåne län och Trelleborg arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Solborgen innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Solborgen är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Solborgen så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Bostadsrättsföreningen Solborgen har 747000-0576 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Skåne län.