Bostadsrättsföreningen Engelbrekt

Skåne län

Information

Bostadsrättsföreningen Engelbrekt hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Trelleborg som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Engelbrekt finns. I Trelleborg så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Skåne län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Engelbrekt tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Engelbrekt har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Engelbrekt så kan ni göra det genom att skicka er post till Strandg. 10, 231 42, Trelleborg men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på .

Trelleborg arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler verksamheter.

Bostadsrättsföreningen Engelbrekt har idag 747000-0642 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Engelbrekt

Att uppföra, besitta och förvalta bostadshus i Trelleborg samt att i föreningen tillhöriga hus åt sina medlemmar eller vissa bland dem upplåta bostäder och andra lägenheter under nyttjandrätt för obegränsad tid.

I Bostadsrättsföreningen Engelbrekt så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Frank, Eva Ann-Sofie som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansson, Bengt-Olof Ingemar som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Linda Marie som är född 1985 och har titeln Ordinarie ledamot, Kotsifakis, Georgios som är född 1977 och har titeln Suppleant, Svensson, Emma Karolina som är född 1985 och har titeln Suppleant, .