Bostadsrättsföreningen Kontinenten

Skåne län

Information

I Trelleborg finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Kontinenten. Det finns flera bolag som liknar Bostadsrättsföreningen Kontinenten i Skåne län. Trelleborg är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1956-10-31 så har Bostadsrättsföreningen Kontinenten varit registrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Kontinenten och det finns fler bolag som är det i Trelleborg.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Kontinenten så kan man gör det genom att posta ett brev till Kapellg. 6, 231 45, Trelleborg. Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Kontinenten så kan ni göra det på 0410-10190.

Att efter förvärv av tomten n:r 1 i kvarteret Kronan i Trelleborg uppföra, besitta och förvalta ett bostadshus, där bostäder beredes åt medlemmarna med nyttjanderätt under obegränsad tid.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Grahn, Kjell Martin som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, Kjellberg, Jan Anders Ronny som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Kjellberg, Lena Christina som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Bo Peter som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Kent Göran Bertil som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Astrid Viola som är född 1935 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Bostadsrättsföreningen Kontinenten har 747000-0667 som sitt organisationsnummer.