HSB Bostadsrättsföreningen Borgmästaren i Trelleborg

Skåne län

Information

HSB Bostadsrättsföreningen Borgmästaren i Trelleborg är ett bolag som finns i Trelleborg. I HSB Bostadsrättsföreningen Borgmästaren i Trelleborg finns det lite olika personer som är förknippade och det är Andersson, Britt Marie Louise som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Lippe, Bengt Göran som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Metzger, Lars Stefan som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Molin, Barbro Margareta som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Petra Maria Christina som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Bojlund, Jovanka som är född 1942 och har titeln SuppleantGrönberg, Bengt Magnus som är född 1980 och har titeln Suppleant, Mimic, Sejad som är född 1972 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med HSB Bostadsrättsföreningen Borgmästaren i Trelleborg så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå HSB Bostadsrättsföreningen Borgmästaren i Trelleborg på telefon .

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är HSB Bostadsrättsföreningen Borgmästaren i Trelleborg av bolagstypen Bostadsrättsförening.

HSB Bostadsrättsföreningen Borgmästaren i Trelleborg är ett av många bolag som finns i Skåne län och Trelleborg arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

HSB Bostadsrättsföreningen Borgmästaren i Trelleborg innehar ej F-skattsedel och HSB Bostadsrättsföreningen Borgmästaren i Trelleborg är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för HSB Bostadsrättsföreningen Borgmästaren i Trelleborg så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Britt Marie Louise -Lippe, Bengt Göran -Metzger, Lars Stefan -Olsson, Petra Maria Christina

HSB Bostadsrättsföreningen Borgmästaren i Trelleborg har 747000-0931 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Skåne län.