Bostadsrättsföreningen Tjädern i Trelleborg

Skåne län

Information

Bostadsrättsföreningen Tjädern i Trelleborg hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Trelleborg som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Tjädern i Trelleborg finns. I Trelleborg så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Skåne län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Tjädern i Trelleborg tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Tjädern i Trelleborg har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Tjädern i Trelleborg så kan ni göra det genom att skicka er post till Hedv. 33, 231 52, Trelleborg men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0410-711508.

Trelleborg arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

Bostadsrättsföreningen Tjädern i Trelleborg har idag 747000-0972 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Tjädern i Trelleborg

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna för användande utan tidsbegränsning. En sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. En medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Tjädern i Trelleborg så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Andersson, Elna Christina som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Fagerlund, Pål Stefan som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Govorcin, Mladenko som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Mitovski, Mihajlo som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjöstrand, Marcus Jonny Daniel som är född 1984 och har titeln Ordinarie ledamot, Emilsson, Emma Pernilla som är född 1976 och har titeln SuppleantTollefsen Wänberg, Cheryl Mari som är född 1949 och har titeln Suppleant, .