Riksbyggens Bostadsrättsförening Trelleborgshus nr 1

Skåne län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Trelleborg och Riksbyggens Bostadsrättsförening Trelleborgshus nr 1 är ett av dem. Skåne län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Riksbyggens Bostadsrättsförening Trelleborgshus nr 1 är ett av dem. Statusen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Trelleborgshus nr 1 är att Bolaget är aktivt.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Trelleborgshus nr 1 är ett Bostadsrättsförening och skapades 1962-04-30. Det finns flera olika verksamheter i Skåne län som är ett stort län. Trelleborg där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Riksbyggens Bostadsrättsförening Trelleborgshus nr 1 ska trivas.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Trelleborgshus nr 1 är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 1994-01-01. I Trelleborg så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadsrättslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Riksbyggens Bostadsrättsförening Trelleborgshus nr 1 är momsregistrerat och det har de varit sedan 2005-05-19.

Idag är Riksbyggens Bostadsrättsförening Trelleborgshus nr 1 och det finns flera verksamheter som är det idag i Trelleborg.

Vill man komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Trelleborgshus nr 1 så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0410-19341.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Riksbyggens Bostadsrättsförening Trelleborgshus nr 1 är Ekman, Per Martin som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Fransson, Eva Carina som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Bengt Urban Sigfrid som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Gulli Elisabet som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson Lagerholm, Inez Elisabeth som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Trulsson, Håkan Andreas som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamotCarlsson, Britt Helen som är född 1948 och har titeln Suppleant, Svensson, Per Börje som är född 1974 och har titeln Suppleant, Toth, Ferenc som är född 1953 och har titeln Suppleant.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Trelleborgshus nr 1 har 747000-1152 som sitt organisationsnummer.