Söderslätts Spannmålsgrupp ekonomisk förening

Skåne län

Information

Söderslätts Spannmålsgrupp ekonomisk förening är ett av många bolag som finns i Trelleborg. Det är nämligen den kommunen som Söderslätts Spannmålsgrupp ekonomisk förening finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Söderslätts Spannmålsgrupp ekonomisk förening är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 2001-10-12.

Söderslätts Spannmålsgrupp ekonomisk förening som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 2001-08-01. Men sedan 2001-10-12 så har Söderslätts Spannmålsgrupp ekonomisk förening varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Söderslätts Spannmålsgrupp ekonomisk förening så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 040-532020.

Trelleborg arbetar för att bolag som Söderslätts Spannmålsgrupp ekonomisk förening ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Söderslätts Spannmålsgrupp ekonomisk förening. Det finns flera bolag i Skåne län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att själv eller genom annan 1. inköpa, förädla och sälja produkter från medlemmarnas växtodling samt handel med produkter från andra producenter, allt för att tillgodose nationella och internationella kunders behov av högkvalitativ spannmål i betydande volymer, odlat på ett miljösäkert sätt, 2. handla med förnödenheter, 3. bedriva handel och produktion med livsmedel i den mån styrelsen finner det lämpligt, 4. äga och förvalta fastigheter, företrädesvis med anknytning till föreningens verksamhet, 5. främja lantbrukets och landsbygdens tekniska och ekonomiska utveckling, 6. genom aktiv marknadsföring och produktionsstyrning optimera medlemmarnas intäkter, 7. införa ett miljö- och kvalitetsledningssystem resulterande i säkra och spårbara varor, 8. bedriva med det sagda förenlig och sammanhängande verksamhet och 9. med hög etisk grundsyn efterfölja alla gällande regelsystem.

Firmatecknare för Söderslätts Spannmålsgrupp ekonomisk förening är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Firman tecknas var för sig av -Normark, Ivar Kenneth -Rempe, Sven Olof Gustaf -Stiernblad, Erik Haquin.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Söderslätts Spannmålsgrupp ekonomisk förening och det är följande personer, Brabrand Rosenmejer, Martin som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Normark, Ivar Kenneth som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Rempe, Sven Olof Gustaf som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Stiernblad, Erik Haquin som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Ström, Hans Olof Anders som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, von Arnold-Grön, Otto Gustav Reinh som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot.Claesson, Claes-Erik som är född 1951 och har titeln Suppleant, Olanders, Jeppa Martin Folke som är född 1962 och har titeln Suppleant, Sandell, Göran Vilhelm som är född 1959 och har titeln Suppleant.Thott, Tage Otto Peder som är född 1942 och har titeln Suppleant.Viktorsson, Patrik Anders som är född 1981 och har titeln Suppleant.von Blixen Finecke, Dick Jan A F H som är född 1947 och har titeln Suppleant.Nilsson, Lars Anders Per som är född 1965 och har titeln Revisor.Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för Söderslätts Spannmålsgrupp ekonomisk förening är 769607-3928.