Söderslätts Maskin Grupp Handelsbolag

Skåne län

Information

Söderslätts Maskin Grupp Handelsbolag hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Trelleborg som är den kommunen där Söderslätts Maskin Grupp Handelsbolag finns. I Trelleborg så finns det många olika Handelsbolag och i Skåne län så finns det ännu fler Handelsbolag. Söderslätts Maskin Grupp Handelsbolag tillhör bolagstypen Handelsbolag och bolaget har F-skatt vilket Söderslätts Maskin Grupp Handelsbolag har haft sedan 2004-10-28. Söderslätts Maskin Grupp Handelsbolag har funnits sedan och 2004-10-28 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Söderslätts Maskin Grupp Handelsbolag så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Trelleborg arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

Söderslätts Maskin Grupp Handelsbolag har idag 969701-8951 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av bolagsmännen var för sig. är den som för stunden ansvarar för Söderslätts Maskin Grupp Handelsbolag

Handel med, uthyrning av och gemensamt nyttjande av jordbruksmaskiner och därmed förenlig verksamhet.

I Söderslätts Maskin Grupp Handelsbolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Aktiebolaget Jordberga Gård som är född och har titeln Bolagsman, Skabernäs Handelsbolag som är född och har titeln Bolagsman, Stora Markie Drifts AB som är född och har titeln Bolagsman, .