Aktiebolaget Trelleborgshem

Skåne län

Information

556054-8363 är organisationsnummer för verksamheten Aktiebolaget Trelleborgshem. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Aktiebolaget Trelleborgshem är Aktiebolag. Det finns idag flera olika Aktiebolag i Trelleborg som är den kommunen som Aktiebolaget Trelleborgshem finns i.

Aktiebolaget Trelleborgshem har varit registrerat sedan 1950-11-08 och det finns flera verksamheter i Skåne län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är registrerade för F-skatt vilket de har varit sedan 1994-01-01 vill man istället veta hur det står till med momsen för Aktiebolaget Trelleborgshem så kan det vara bra att veta att de är momsregistrerade vilket de också har varit sedan 1991-01-01.

Aktiebolaget Trelleborgshem är Privat, ej börsnoterat och det finns flera verksamheter i Trelleborg som också är Privat, ej börsnoterat.

Firmatecknare för Aktiebolaget Trelleborgshem är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av -Gunnesson, Bo Göran -Klein, Gerd Marit Isabella i förening med -Jönsson, Kent Göran Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Vill ni komma i kontakt med Aktiebolaget Trelleborgshem så kan ni göra det på telefon genom 0410-19050 eller genom brev på följande adress:
Västerg. 4, 231 64, Trelleborg

Bolaget utgör ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretag med ändamålet att främja bostadsförsörjningen i Trelleborgs Kommun. Bolaget skall inom Trelleborgs kommun förvärva, förvalta och avyttra såväl bebyggda som obebyggda fastigheter, tomträtter eller andra nyttjanderätter till fastigheter liksom att uppföra byggnader och anläggningar för främst bostads-, kontors-, affärs-, service- samt allmänna ändamål. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens i Trelleborg inseende och har att följa av kommunfullmäktige i Trelleborg utfärdade direktiv i den mån dessa inte står i strid med tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

Det finns olika personer som har en koppling med Aktiebolaget Trelleborgshem och det är Jönsson, Kent Göran som är född 1948 och har titeln Extern VD, Gunnesson, Bo Göran som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Klein, Gerd Marit Isabella som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindgren, Birger Jean Leonard som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindqvist, Sven Bertil Krister som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Kerstin Anita som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamotPettersson, Carina Marianne som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson Lagerholm, Inez Elisabeth som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Bertil Henry Ingemar som är född 1937 och har titeln SuppleantEspert, Sven Arne Orvar som är född 1952 och har titeln SuppleantJohansson, Lars Kenneth Christer som är född 1950 och har titeln SuppleantPersson, Catherine Ida Elizabeth som är född 1965 och har titeln SuppleantPersson, Sven-Åke Hardy som är född 1934 och har titeln SuppleantSandgren, Sven Gunnar som är född 1937 och har titeln SuppleantSjögren, Leif Göran som är född 1947 och har titeln SuppleantThulin, Jan Anders Peter som är född 1962 och har titeln RevisorNilsson, Anders Erik som är född 1944 och har titeln RevisorssuppleantAndersson, Aina Margareta som är född 1950 och har titeln LekmannarevisorNilsson, Gert Åke Leif som är född 1941 och har titeln LekmannarevisorNyström Lundberg, Ruth Edit Lilian som är född 1934 och har titeln LekmannarevisorssuppleantSandblom, Bo Bertil Lennart som är född 1947 och har titeln LekmannarevisorssuppleantÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor