Näsbyholms Fideikommiss AB

Skåne län

Information

Näsbyholms Fideikommiss AB är ett av många bolag som finns i Trelleborg. Det är nämligen den kommunen som Näsbyholms Fideikommiss AB finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Näsbyholms Fideikommiss AB är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 2000-02-02.

Näsbyholms Fideikommiss AB som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1999-06-22. Men sedan 2000-02-02 så har Näsbyholms Fideikommiss AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Näsbyholm, 274 94, Skurup. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Näsbyholms Fideikommiss AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0410-22070.

Trelleborg arbetar för att bolag som Näsbyholms Fideikommiss AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Näsbyholms Fideikommiss AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Skåne län.

Bolaget skall efter förvärv av egendom som med fideikommissrätt senast innehafts av friherre Dick von Blixen-Finecke, äga och förvalta denna egendom, eller vad som kan träda i dess ställe jämte annan lös och fast egendom, samt att driva jordbruk och skogsbruk samt bedriva värdepappershandel, dock ej sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen eller lagen om finansieringsverksamhet, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Näsbyholms Fideikommiss AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -von Blixen Finecke, Dick Jan A F H Firman tecknas i förening av -Herslow, Georg Carl-Fredrik -Thott, Tage Otto Peder.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Näsbyholms Fideikommiss AB och det är följande personer, von Blixen Finecke, Dick Jan A F H som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Herslow, Georg Carl-Fredrik som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Thott, Tage Otto Peder som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Per-Anders Stefan som är född 1963 och har titeln Revisor, Skånerevision i Skåne-Län AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Näsbyholms Fideikommiss AB är 556572-7780.